1967

Helaas... Voor zover wij hebben kunnen nagaan, zijn er geen beelden van het feest in 1967

Mogelijk zijn ze er wel, maar is bijvoorbeeld het jaartal niet goed regegistreerd. Zoals bijvoorbeeld de foto die we hier toch hebben geplaatst. We weten het niet zeker maar misschien is dit een beeld uit 1967. Als u het wel weet, laat het ons dan vooral weten via info@oranjenationaal.nl

Van dit jaar verwachten we dat er (veel) meer foto's zijn... Hierbij een foto van de optocht. Heeft u nog meer leuke beelden? We horen het graag en als het mogelijk is, zouden we de foto's graag willen inscannen.

1970

1974

Programma

Ook dit jaar is er weer een mooi programma opgesteld. Maar het bestuur heeft waarschijnlijk wel veel stress gehad...

Niemand minder dan de George Baker Selection was geboekt om in Berltsum te komen optreden in de feesttent! Met gepaste trots werd dit in de media (toen nog gewoon de krant) gepubliceerd op 29 augustus.

Maar helaas... George werd ziek en kon niet komen. Gelukkig werd de band HEART bereid gevonden om te komen spelen. En zoals is te lezen in het bericht van 31 augustus heeft de band een zangeres die we tot op de dag van vandaag nog met regelmaat op TV zien, nameijk: Patricia Paay!

Programma

Zoals inmiddels gebruikelijk, heeft het bestuur van Oranje Nationaal weer alles uit de kast gehaald om er een daverend dorpsfeest van te maken. Niet alleen is er een grote "Historische en Allegorische optocht" maar ook de bands die het podium zullen betreden zijn grote namen:

  • Saskia & Serge
  • Imca Marina
  • Rob de Nijs

1978

1978

Historische Optocht

Hynders moasten fan oerol út Fryslân weihelle wurde. De klean/kostuums (in 150 stiks) waarden hierd fan de Firma A. Gerlach út Ljouwert. It sminken barde op ferskate plakken yn it doarp. Der moast in protte wurk ferset wurde troch it bestjoer fan Oranje Nationaal en it helpkommitee Histoaryske optocht. It doarp wie ôfsletten en der waard yntree heven om de kosten fan de (tige djoere) Histoaryske optocht te dekken. Oan de optocht foarôfgeande wie al jûnen lang repetearre troch de hûnderten dielnimmers oan de optocht. Fjouwer korpsen, twa út BERLTSUM en twa út Boalsert moasten de minsken opfleurje.

De Fa. Gerlach sit yn de Doelestrjitte yn Ljouwert en hat wol 12 à 13.000 kostuums en oare attribúten beskiber. De foarige grutte Histoaryske en Allegoaryske optocht yn BERLTSUM waard holden yn 1961.

As poppen yn 'e doazen

De wagen die het meeste applaus kreeg was getiteld: "Ik kwam laatst langs een poppenkraam". Kinderen van de bijzondere kleuterschool uit Berlikum stonden, verkleed als poppen in enorme poppendozen op de wagen. Een verpleegster, een dokter, een cowboy en een voetballer, een matroos en een dienstmeisje, van alles was erbij. Voor het maken van de poppendozen was maar liefst 450 meter karton versneden.

Tegen een constructie van ijzeren balken waren dozen bevestigd op de wagen. Met touwen om de middel waren de kinderpoppen eveneens aan de constructie bevestigd om vallen te voorkomen.

Het was overigens niet altijd even gemakkelijk om roerloos te blijven staan. Eb bovndien wilden de kleuters ook wel graag eens even om het hoekje van de doos kijken: "Efkes sjen wêr 't heit en mem steane..."

1978

1978

Leeuwarder Courant, 04-09-1978

Vijf Oranje-eeuwen trokken door de Berlikumer straten

Vijf eeuwen zijn zaterdag voorbijgetrokken aan de mensenmenigte die zich had opgesteld steld langs de route van de historische optocht in Berlikum. Vijf eeuwen Oranjehuis welteverstaan want dat was het onderwerp dat de organiserende vereniging Oranje Nationaal had gekozen onder het motto "Van gravin tot koningin".

Juist vanuit het historisch besef is de liefde voor het Oranjehuis duurzaam geworden en gebleven dat zijn echo’s vindt in spontane uitingen en dankbare gevoelens bij tal van nationale feesten en gedenkdagen aldus Oranje Nationaal in het programmaboekje. Met de "gravin" werd stammoeder Juliana van Stolberg bedoeld en zo werden in de optocht vele episoden uit de historie van het Oranjehuis uitgebeeld

Zo verschenen bijvoorbeeld prins Willem I met manschappen te paard, prins Mauritis en stadhouder Willem Lodewijk ("Us Heit"), prins Hendrik en Amalia van Solms stadhouder Willem III die ook koning van Engeland was Johan Willem Friso en Maria Louise van Hessen-Kassei ("Marijke Meu" die in het Princessehof te Leeuwarden woonde), stadhouder Willem IV, koning Willem I met het driemanschap Van Limburg Stirum, Van Hogendorp en Van der Duyhn van Maasdam, kroonprins Willem II de held van Waterloo, koningin Emma en prinses Wilhelmina.

Ook waren er herauten te paard die de geboorte van prinses Juliana proclameerden een koninginnedag-optocht tocht zoals die er in 1925 uitzag en verschillende taferelen die de tweede wereldoorlog en de bevrijding in herinnering nering riepen Daarvoor had men onder meer medewerking gekregen van diverse militaire instanties het Legermuseum museum te Leiden het Nationaal Oorlogslogsen en Verzetsmuseum te Overloon en "Keep them rolling" te Jubbega.