Dorpsfeest 2011

 
 

Woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september 2011

SimmerWinter

Voor het dorpsfeest van 2011 wordt het thema "SimmerWinter" gekozen. Een thema waarmee de diverse buurtverenigingen alle kanten op kunnen. Zo blijkt wel uit de schitterende praalwagens in de optochten maar ook de straatversiering is zeer creatief en mooi gemaakt. Van "jezelf in het zweet dansen in de tent" tot "zo prachtig dat de rillingen je over de rug gaan...", het komt allemaal voorbij in dit feestjaar!

Programma 2011

14.00 - 17.00 uur Kinderactiviteit

20.30 - 21.30 uur Parade

22.00 - 22.30 uur Opening met vuurwerk

22.30 - 01.00 uur Freonen fan Berltsum Live

23.30 - 23.45 uur Bekendmaking prijzen optocht

10.00 - 12.00 uur Kofjemoarn met Oldehovekapel

12.15 - 12.45 uur Demonstratie Springgroep GVBerlikum

15.00 - 18.30 uur 12-Stedenspel

20.30 - 21.30 uur Finale 12-Stedenspel

20.30 - 01.00 uur Virus Live

22.30 - 22.45 uur Bekendmaking prijswinnaars straatversiering

09.30 - .... .... uur Bauke Zuiderhof Partij

14.00 - 17.00 uur Klaverjassen

14.00 - 17.00 uur Levend Ganzenbord (basisschool)

15.30 - 17.30 uur Palingroken

21.00 - 01.30 uur Die Powerhosen!!! + Speciale act

09:30 - 11.00 uur Optocht

11:30 - 14:30 uur Matinee met Orkest Butterfly

16:30 - 17.30 uur Houthakkers Roadshow

21:00 - 01:00 uur Slotavond met Rintje Kas en band

Uitslagen 2011

Grootnummer
1e prijs: Buterhoeke - Wintergefoel yn 'e simmer
2e prijs: De Túnkers - 't Weerhuisje
3e prijs: OBS Lyts Libben - Klimaatveranering

Kleinnummer
1e prijs: De Vegers
2e prijs: Iets mei in B

Publieksprijs
Buterhoeke - Wintergefoel yn 'e simmer

1e prijs: Fruithof
2e prijs: Klompebuorren
3e prijs: Ds. van Eijck van Heslingastrjitte

Eervolle vermelding: Bildtdyk
Eervolle vermelding: Bitgumerdyk
Eervolle vermelding: Hofkesjongers

1e prijs: Reina Brouwer
2e prijs: Amarins Kooistra
3e prijs: Pietie van Dijk

Uitslag 'Freegje it oan Reitse'
Winnaar: Jorrit Brouwer

1e prijs: Herrematún
2e prijs: Bierbevers
3e prijs: Gratemawei

1e prijs: Groep Geertje Miedema (220 punten)
2e prijs: Groep Katharina & Willem (218 punten)
3e prijs: Groep Bea Baarda (154 punten)
4e prijs: Groep Elizabeth (153 punten)
5e prijs: Groep Bonny & Joke (151 punten)
6e prijs: Groep Alex Heitmeijer (132 punten)

A-Klasse
1e prijs: Elizabeth van der Meij, Frederik van der Meij, Jan Eeltje van der Mei
2e prijs: Janet Osinga, Jacob Dirk Tuinenga, René Jacob Tuinenga
3e prijs: Harmke Siegersma, Edwin de Boer, Freerk Tuinenga

B-Klasse
1e prijs: Hilde van der Bij, René Osinga, Hilbrand Stoffers
2e prijs: Janet Terpstra, Akke Oppedyk, Johannes Siegersma
3e prijs: Jolande Nauta, Jeroen Westra, Jorrit Lars Kooistra
3e prijs: Anke Vrij, Harry Jan Kooistra, Lennard Hoekstra

C-Klasse
1e prijs: Lotte Faber, Roelof Zwart, Remco Giesing
2e prijs: Lisa Hoekstra, Jelmer de Vries, André van Dellen
3e prijs: Roely Hoekstra, Eelke Hoekstra, Woud Looge

1e prijs: Sake Postma (5486 punten)
2e prijs: Sije Herrema (5119 punten)
3e prijs: George Schlepperle (5087 punten)