1958

Leeuwarder Courant, 30-08-1958

Heel Berlikum viert momenteel feest. Gister is het begonnen en vandaag wordt het voortgezet Het dorp is keurig versierd en verlicht gedurende beide dagen want Berlikumers van alle richtingen werken aan het feest mee en als men eensgezind de schouders ergens onder zet dan kan er wat gebeuren.

De vereniging Oranje Nationaal die de touwtjes in handen heeft stelde een aantrekkelijk programma op. Zo waren er gister volksspelen en ’s avonds streden er kleinkunst-amateurs om de prijzen. Vandaag zijn er de volksspelen en ’s avonds het optreden van "De boertjes van buten" die het programma "Barsten of blazen" brengen. Ook is er vandaag de loop door Berlikum een hard-loopwedstrijd met hindernissen.

Twee keer trok gister de optocht van versierde wagens door het dorp. Het was een mooie optocht en aan de afwerking van de wagens was kennelijk veel zorg besteed. Een kleine veertig wagens deden er aan mee, allerlei zaken uitbeeldend Zo was er onder meer een wagen die het rassenprobleem trachtte uit te beelden en één met een bemande raket. Maar ook sprookjes, een ûngetiid, kamperen, strandleven, dierenbescherming, de regenboog en vele andere voorstellingen trokken aan het publiek voorbij. De jeugddrumband - met de leden in een keurig rood uniform - sloot de optocht af.

De wagen die ongetwijfeld de meeste belangstelling trok was "Poppenwinkel" een keurige verzameling (levende poppen in dozen die rechtovereind stonden. Het was dan ook een van de mooiste wagens gens van de optocht ook wat afwerking betreft.

PROGRAMMA 1961

15 jaar Oranje Nationaal

Opvallend: dorpsfeest begin juli in plaats van eind augustus...

Enkele programmaonderdelen:
  • Noormannen
  • Oriënteringsrit
  • Allegorische optocht
  • Trapskelterrace (primeur in het noorden!)

1961

1961

Leeuwarder Courant, 06-07-1961

NOORMANNEN zetten luister bij aan BERLIKUMER feest.

Oranje Nationaal liet voor deze gelegenheid “Berltsumer Liet” en “Berlikumer vlag” maken. Voorzitter Sj.(oerd Douwe ’s) Runia van Oranje Nationaal hield een openingstoespraak evenals Burgemeester D.(irk) Torensma van MENALDUMADEEL. Mevrouw T. Hoogstins – Douma declameerde gedurende deze openings ceremonie. Ds. C.(ornelis) Fortgens, de Hervormde predikant van BERLIKUM hield daarna een toespraak over het waarom van de feestviering, waarin hij wees op de VOORTREFFELIJK SAMENWERKING van ALLE groepen en “soorten” BERLIKUMERS, die er bij dit feest MOGELIJK blijkt te zijn. Bij de komst van de Noormannen in hun om een jeep gebouwd Vikingschip ging er een gejuich op onder de op It Skil samengestroomde Berlikumers en daarmee was er meteen een ware feeststemming. etc.

Berltsumer Flage

15 jaar Oranje Nationaal

1961

1961

Berltsumer Liet

It BERLTSUMER FOLKSLIET is skreaun troch de eartiids oan de Berltsumer Kristlike lânbouhúshâldskoalle stien hawwende learaar, master Tjebbe Hoogstins.

It wie in man mei grut talint op kultureel gebiet. Hy hat ek in protte mearkes skreaun dy ’t troch de learlingen fan de húshâldskoalle hjir opfierd binne mei muzyk en sang. Jûnen oanien waard it opfierd en de minsken (foaral de âlders) kamen fan fier en hein. It wie mei ien wurd: Geweldich. It Berltsumer liet wurdt no noch altyd songen by de iepening fan it Berltsumer, om de trije jier te hâlden doarpsfeest sa om de âlde keninginnedei hinne. (31 augustus) It giet sa: Earst wurdt troch de beide muzykkorpsen it Wilhelmus spile, dan it Frysk folksliet en dêrnei it Berltsumer liet. Yn dy folchoarder wurdt dan de Nederlânske, de Fryske en de Berltsumer flagge (mei it St. Johanneslaam en krús) hyst oan ien fan de trije flaggepeallen dy ‘t op it parkearterrein by it sportkompleks “de Koekoek” steane. Earder waarden de Berltsumer doarpsfeesten altyd iepene op it Skil.

Historische, allegorische optocht

Maar liefst 50 wagens deden mee aan de optocht!

1961

1964

Helaas hebben we niet heel veel informatie of foto's kunnen vinden van het dorpsfeest in 1964...

Heeft u nog foto's of andere materialen? Stuur deze dan gerust naar info@oranjenationaal.nl